עגלת כלים מאובזרת לפחח

עגלת כלים מאובזרת לפחח

עגלת כלים לפחח

5 מגירות / 7 מגירות

מתוצרת KINGMASTER