מכשירים לניקוי מרססים

מכשיר ניקוי ושטיפת מרססים
לצבעים על בסיס טינר


Drester_logo

  • תוצרת DRESTER שבדיה
  • פעולת מיחזור אוטומטית / חצי אוטומטית
  • חיסכון ניכר בעלויות צריכת הטינר
  • נקיון מלא של מרססי הצבע ואביזריו
  • הפעלה ע“י לחץ אוויר

מכשיר ניקוי ושטיפת מרססים
לצבעים על בסיס מים

Drester_logo

  • תוצרת DRESTER שבדיה
  • פעולת מיחזור אוטומטית / חצי אוטומטית
  • חיסכון ניכר בעלויות צריכת הטינר
  • נקיון מלא של מרססי הצבע ואביזריו
  • הפעלה ע“י לחץ אוויר