מוצרי ליטוש מתקדמים לפחח ולצבעי

P80 +P120

דסקיות ליטוש קיוביטרון II