ליפט חצי מספריים לרכב כבד

ליפט חצי מספריים לרכב כבד

Finkbeiner_logo

  • תוצרת פינקביינר גרמניה
  • כושר הרמה 25 טון, 50 טון
  • הפעלה הידראולית מלאה
  • מעבר חופשי מתחת לליפט
  • אופציה: ג‘ק מרכזי בעל כושר הרמה 14 טון
  • ניתן להתקנה שקוע ריצפה כולל כיסויים לבור