בוסטר 12V

בוסטר 12V

  • תוצרת Lemania Energy SA שוויץ
  • 2500 אמפר
  • אוטומט מלא
  • כבל טעינה 25mm2